اشتراک های زبان ایبوکس

از این قسمت میتوانید اشتراک های سایت را دریافت نمایید.

مدت زمان تمامی اشتراک ها 31 روزه میباشد.

عضویت رایگان
رایگان
عضویت رایگان
کاربران عادی
10000 تومان
  • دسترسی به کتب عمومی
  • دسترسی به جزوات عمومی
اشتراک ویژه
25000 تومان
  • دسترسی به کتب ویژه
  • دسترسی به جزوات ویژه
  • دسترسی به پادکستهای ویژه
  • دسترسی به تخفیف ها هفتگی
اشتراک مدرسین زبان
50000 تومان
  • دسترسی به جزوات آموزشی
  • دسترسی به کتب راهنما
  • دسترسی به ورکشیت ها
  • دسترسی به آزمون ها